Počet položek v košíku: 0
0 Kč
Úvod > E-shop - obchodní podmínky

E-shop - obchodní podmínky

Pro nákup prostřednictvím našeho e-shopu platí stejné obchodní a dodací podmínky jako při nákupu  u společnosti  LAW CZ s.r.o. jiným způsobem.  Záruka vrácení chybně objednaného nebo nevyhovujícího zboží v souladu s platným Občanským zákoníkem je po dobu 14 dnů od doručení zásilky. Vztahuje se na zboží nepoškozené, schopné dalšího prodeje. Záruku vrácení  - odstoupení od smlouvy - nelze uplatnit :

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  5. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy  je dodavatel  - společnost LAW CZ s.r.o. -  povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení – doručení zboží  dodavateli.

Zákazník má právo na vrácení kupní ceny za zboží  a částky, která byla  účtována za dopravné a doběrečné za cestu zboží od prodejce k němu.  Zákazník uhradí  ze zákona pouze náklady spojené s vrácením zboží, tedy za zaslání zboží zpět prodejci.

V případě  poškození nebo opotřebení vraceného zboží v rámci odstoupení od smlouvy v  zákonné lhůtě 14 dnů má společnost LAW CZ s.r.o. právo požadovat odpovídající  náhradu škody. Vracená částka za zboží tedy bude v takovém případě adekvátně ponížena.